ANDI RANTINA AMIN, S.Ap
KETUA
ANHAR SAKTI
ANGGOTA
UDDIN HAMZAH, SE
ANGGOTA
ABDUL KAAB
ANGGOTA
H. ABU THALIB, S.Pd
ANGGOTA
KAHAR MUDA, S.Pd
ANGGOTA
ZULKIFLI SAIYE, S.Pi
ANGGOTA
FAHIDIN HDK, S.Hi, MM
ANGGOTA