H. SYAMSIR PARO, S.Sos
KETUA
ANHAR SAKTI
WAKIL KETUA
ANDI RANTINA AMIN, S.Ap
Anggota
MUH. JUFRI, SH
Anggota
ABDUL KAAB
Anggota
Hj. SITTI AMINAH, S.Sos
Anggota
ANDI SORAYA WIDIYA SARI, S.Ip, M.AP
Anggota
KAHAR MUDA, S.Pd
Anggota
SABRI
Anggota