H. RIJAL, S. SOS
KETUA
DRA. HJ. SITTI AMINAH SYAM, M. KES
WAKIL KETUA
H. PATUDANGI AZIS, S. SOS
WAKIL KETUA
UDDIN HAMZAH, SE
ANGGOTA
DRS. H. ANDI PANGERAN HAKIM
ANGGOTA
MUH. JUFRI, SH
ANGGOTA
ABDUL KAAB, S.SOS
ANGGOTA
MUHAMMAD TAMRIN, S.PT
ANGGOTA
ASRI JAYA
ANGGOTA
JUANDY TANDEAN
ANGGOTA
ANDI ZULKARNAI PANGKI, SE
ANGGOTA
SUPRIADI, S.SOS
ANGGOTA
FAHIDIN HDK, S.Pdi, MM
ANGGOTA
ALKHAISAR JAINAR IKRAR, SH, M.SI
ANGGOTA
MUHAMMAD BAKTI
ANGGOTA
AHMAD SAIFUL, SE
ANGGOTA
DRS. H. PASAKAI M. SI
ANGGOTA
ANDI MUHAMMAD AHYAR, SE
ANGGOTA
ZULKIFLI SAIYE, S.PI
ANGGOTA
SABRI
ANGGOTA