logo dprd


H. RIJAL, S. SOS
KETUA DPRD
DRA. HJ. SITTI AMINAH SYAM, M. KES
WAKIL KETUA DPRD
H. PATUDANGI AZIS, S. SOS
WAKIL KETUA DPRD
DRS. H. ANDI PANGERAN HAKIM
SUPRIADI, S.SOS
H. SAFIUDDIN, S.SOS
JUANDY TANDEAN
AHMAD AKBAR, SH
ALKHAISAR JAINAR IKRAR, SH, M.SI
ABDUL HAKIM, A.MD.PI
ASRI JAYA
IR.HJ. ANDI MURNIYATI MAKKING, M.Si
H.SUPRIADI H.BEDDU
ZULKIFLI SAIYE, S.PI
HJ. SITTI AMINAH, S.Sos
H. SYAMSIR PARO, S.Sos
ANDI SORAYA WIDYASARI, S.IP, M.AP
ANHAR SAKTI, S.AP

Anggota DPRD

MUHAMMAD TAMRIN, S.PT
ANGGOTA DPRD
KOMISI A
KHAERUL IBRAHIM
ANGGOTA DPRD
KOMISI A
FAHIDIN HDK, S.Pdi, MM
ANGGOTA DPRD
KOMISI B
ANDI MUHAMMAD AHYAR, SE
ANGGOTA DPRD
KOMISI B
MUH. JUFRI, SH
ANGGOTA DPRD
KOMISI B
HJ. NURAIDA
ANGGOTA DPRD
KOMISI B
AHMAD SAIFUL, SE
ANGGOTA DPRD
KOMISI B
ANDI NARNI NUR INTAN
ANGGOTA DPRD
KOMISI B
KAHAR MUDA, S.Pd
ANGGOTA DPRD
KOMISI C
H. ABU THALIB S.Pd
ANGGOTA DPRD
KOMISI C
IR. ANDI ERLINA HALMIN
ANGGOTA DPRD
KOMISI C
DRS. H. SYARIFUDDIN
ANGGOTA DPRD
KOMISI C
ISMAIL YUSUF
ANGGOTA DPRD
KOMISI C
DRS. H. PASAKAI M. SI
ANGGOTA DPRD
KOMISI C
ANDI ZULKARNAI PANGKI, SE
ANGGOTA DPRD
KOMISI C
H. MUSA LIRFA
ANGGOTA DPRD
KOMISI B
MUHAMMAD BAKTI
ANGGOTA DPRD
KOMISI D
ABDUL KAAB, S.SOS
ANGGOTA DPRD
KOMISI D
ANDI RANTINA AMIN, S.AP
ANGGOTA DPRD
KOMISI D
DRS. H. AMIRUDDIN, MM
ANGGOTA DPRD
KOMISI D